HORE SERIBU || ide yuku dan bukan ide yuku

No 2138-2139 No 2118-2137 Semua (balik urutan) |

yuku@yuku : 2017-07-31 16:33:23 UTC+0000
diacu: >>2139
>>2137
kadang membaca melet.us dan kadang menulis melet.us
ZainurRozi@yuku : 2017-08-14 05:54:23 UTC+0000
>>2138
boleh minta sosmed nya bang ?

 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|